PRIMARIA PESTISU MIC
PRIMARIE
SERVICII
ADRESE UTILE
Adresa: str. Principala, nr. 64,
      comuna Pestisu Mic,
      judetul Hunedoara
Telefon: 0254/735735             0254/735753
Email:pestisumic@yahoo.com
Site:www.primariapestisumic.ro

Modul de folosinta a terenului

Teritoriul administrativ al comunei Pestisu Mic cuprinde o suprafata de 5127 ha avand urmatoarea structura pe folosinta:

Nr. crt. Indicatorul Suprafata (Ha) %
1 Arabil 915 17.85
2 Pasuni 1024 19.98
3 Fanete 982 19.15
4 Livezi 14 0.27
TOTAL AGRICOL 2935 57.25
5 Paduri 2013 39.26
6 Ape si stuf 13 0.25
7 Drumuri 46 0.90
8 Constructii 106 2.07
9 Neproductiv 14 0.27
TOTAL NEAGRICOL 2192 42.75
TOTAL 5127 100.0

Este remarcabil faptul ca suprafata ocupata de curti si constructii existenta reprezinta numai 2.07 % din totalul suprafetei comunei.