COMUNA PESTISU MIC
PRIMARIE
SERVICII
ADRESE UTILE
Adresa: str. Principala, nr. 64,
      comuna Pestisu Mic,
      judetul Hunedoara
Telefon: 0254/735735             0254/735753
Email:pestisumic@yahoo.com
Site:www.primariapestisumic.ro
Invatamantul din comuna este reprezentat prin scolile primare cu clasele I-IV :
  • Scoala Primara Josani
  • Scoala Primara Manerau
  • Scoala Primara Valea Nandrului
In domeniul culturii comuna Pestisu Mic detine:
  • noua camine culturale in care se organizeaza serbari scolare, discoteci, nunti si botezuri, adunari cetatenesti, intalniri cu autoritatile locale si judetene
  • biblioteca comunala ce detine 6400 volume de carte .