COMUNA PESTISU MIC
PRIMARIE
SERVICII
ADRESE UTILE
Adresa: str. Principala, nr. 64,
      comuna Pestisu Mic,
      judetul Hunedoara
Telefon: 0254/735735             0254/735753
Email:pestisumic@yahoo.com
Site:www.primariapestisumic.ro
PROIECTE FINALIZATE
 • Introducerea serviciului public de salubrizare in satele: Pestisu Mic, Josani, Nandru, Valea Nandrului, Almasu Mic si Manerau
 • Reabilitare si modernizare Camin cultural Josani
 • Reabilitare si modernizare Scoala primara Josani
 • Reabilitare si modernizare Scoala primara Pestisu Mic
 • Renovare, extindere si modernizare Primarie
 • Renovare si modernizare Dispensar comunal Pestisu Mic
 • Reparatii curente a bisericilor din comuna Pestisu Mic
 • Reabilitare si modernizare Camin cultural Cutin
 • Lucrari de pietruire drum comunal Cutin
 • Lucrari de pietruire drum comunal Dumbrava
 • Reabilitare si modernizare Scoala Nandru
 • Reabilitare si modernizare Camin cultural Nandru
 • Reabilitare si modernizare Camin cultural Ciulpaz
 • dotari camin culturale de pe raza comunei Pestisu Mic
 • Asfaltare drum comunal Valea Nandrului
 • Construire dispensar uman Nandru
 • Modernizare strada Pestisu Mic
 • Contruire Camin cultural Pestisu Mic
 • Executie pod peste paraul Petac, Pestisu Mic
 • Executie pod peste paraul Petac, Nandru
 • Executie pod peste paraul Petac, Josani
 • Lucrari de modernizare a iluminatului public si inlocuire corpuri de iluminat, cu led pe raza comunei Pestisu Mic
 • Moderizarea strazilor in Pestisu Mic
 • Reabilitarea drumului comunal DC119 in satul Manerau, comuna Pestisu Mic

PROIECTE IN EXECUTIE
 • Constructie Camin cultural sat Dumbrava
 • Modernizare strada sat almasu Mic
 • Modernizare drum comunal DC120, comuna Pestisu Mic
 • Modernizare strazii bisericii satului Manerau
 • Reabilitarea drumului bisericii din satul Manerau
 • Alimentare cu apa sat Manerau

PROIECTE IN STADIU DE FEZABILITATE
 • Reabilitare drum comunal DC120, sat Nandru
 • Modernizare drum comunal si drum vecinal DC120, Dumbrava - Cutin
 • Amenajare parcuri de joaca pentru copii in satele: Nandru, Pestisu Mic, ManerauI
 • Canalizare sat Manerau
 • Canalizare si alimentare cu apa in satele: Pestisu Mic, Josani, Nandru, Valea Nandrului, Almasu Mic si Cutin
 • Introducere retea gaz metan in toata comuna Pestisu Mic