COMUNA PESTISU MIC
PRIMARIE
SERVICII
ADRESE UTILE
Adresa: str. Principala, nr. 64,
      comuna Pestisu Mic,
      judetul Hunedoara
Telefon: 0254/735735             0254/735753
Email:pestisumic@yahoo.com
Site:www.primariapestisumic.ro

Documente:

15 martie 2017

Bugetul Comunei Pestisu Mic, detaliat, venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

Referat intocmit cu ocazia aprobarii bugetului local al Comunei Pestisu Mic pentru anul 2017

13 februarie 2017

Referat privind inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al Comunei Pestisu Mic pentru anul 2016

6 februarie 2017

Anunt proiect de hotarare privind oprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea comunei Pestisu Mic

Reglementarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor permanente

13 ianuarie 2017

Nota de fundamentare la proiectul de hotarare privind aprobarea programului achizitiilor publice pentru anul 2017

Program anual de achizitii publice 2017

Anexa_1 la programul anual de achizitii publice 2017

Nota de fundamentare privind planul anual de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza aciuni sau lucrari de interes local pe baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Proiect hotarare privind planul anual de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local pe baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Referat privind planul anual de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local pe baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Nota de Fundamentare la proiectul de hotarare privind lista cu lucrarile si devizul de lucrari a obiectivului de investitie:"Zid Sprijin Pod Nandru"

Referat la proiectul de hotarare privind lista cu lucrarile si devizul de lucrari a obiectivului de investitie:"Zid Sprijin Pod Nandru"

13 decembrie 2016

Anunt proiect hotarare PUZ pt. construire locuinta Rosu Petru

Nota fundamentare la proiect hotarare PUZ pt. construire locuinta Rosu Petru

Referat la proiect hotarare PUZ pt. construire locuinta Rosu Petru

04 noiembrie 2016

Burse pentru elevi din comuna Pestisu Mic

24 octombrie 2016

Modernizare drum biserica Pestisu Mic

Reparare si reabilitare pod Nandru(Tarnita)

Zid sprijin Josani

13 octombrie 2016

Bugetului local al comunei Pestisu Mic pentru anul 2016

Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pestisu Mic pentru anul 2017

Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului de lucrari pentru pod sat Nandru

Proiectul de hotarare privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Pestisu Mic

04 august 2016

Proiectul de hotarare privind aprobarea listei cu cantitatile de lucrari-deviz oferta, privind lucrarile de investitii “Reparare si reabilitare Pod Nandru”

Referat intocmit cu ocazia rectificarii bugetului local al Comunei Pestisu Mic

28 iulie 2016

Nota fundamentare, Referat si Anunt privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului de lucrari la obiectivul de investitie: „POD PESTE PARAUL PETAC IN SATUL JOSANI”

25 iulie 2016

Anunt privind lucrarile de reparare si reabilitare a drumului DC 119 Hunedoara-Manerau

Referat la proiectul de hotarare privind privind lucrarile de reparare si reabilitare DC 119 Hunedoara-Manerau

13 iulie 2016

Proiectul de hotarare privind reparatia drumului (strada Bisericii), respective de la nr.36-39-40 - pag.1

Proiectul de hotarare privind reparatia drumului (strada Bisericii), respective de la nr.36-39-40 - pag.2

Anunt proiect de hotarare privind repart?ia drumului (strada Bisericii), respective de la nr.36-39-40

5 iulie 2016

Referat privind aprobarea constituirii comisiei de receptie si punere in functiune, la terminarea lucrarilor si de receptie finala a pasunilor comunale

Nota de fundamentare privind aprobarea constituirii comisiei de receptie si punere in functiune, la terminarea lucrarilor si de receptie finala a pasunilor comunale

Referat privind vanzarea unui volum de 54 mc de salcie alba de pe marginea Paraului Petac

6 aprilie 2016 Act aditional prelungire contract salubrizare cu S.C. Salubritate S.A. Deva

6 aprilie 2016 Anunt proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional Nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii de salubrizare a localitatilor din comuna Pestisu Mic Nr.1035/2011

26 martie 2016 Anunt - Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire a unor terenuri, prin Ordinul Prefectului judetului Hunedoara

25 februrie 2016 Anunt Proiect de hotarare privind „Optimizarea consumului in vederea reducerii costurilor la energia electrica pentru iluminatul public al comunei Pestisu Mic"

25 februrie 2016 Proiect de hotarare privind „Optimizarea consumului in vederea reducerii costurilor la energia electrica pentru iluminatul public al comunei Pestisu Mic"

12 februrie 2016 Referat+Anunt+P.v.afisare cuantum onorariu pt. personalul voluntar din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Pestisu Mic

12 februrie 2016 Referat+Anunt+P.v.afisare proiect hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pestisu Mic

9 februrie 2016 Proiect de hotarare privind inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Pestisu Mic pentru anul 2015

9 februrie 2016 Referat privind inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Pestisu Mic pentru anul 2015

4 februrie 2016 Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului de referinta pentru masa lemnoasa pe picior

4 februrie 2016 Metodologia de calcul a pretului de referinta pentru masa lemnoasa pe picior

2 februrie 2016 Referat si Anunt referitor la modificarea suprafetei de pasune din contractele de inchiriere nr.3/684/06.05.2014 si nr.4/684/06.05.2014. ale comunei Pestisu Mic

20 ianurie 2016 Proiectul bugetului local al comunei Pestisu Mic pentru anul 2016

20 ianurie 2016 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Pestisu Mic pentru anul 2016

20 ianurie 2016 Referat intocmit in vederea aprobarii bugetului local al Comunei Pestisu Mic pentru anul 2016

31 decembrie 2015 Documente privind reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Pestisu Mic

15 decembrie 2015 Referat privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Pestisu Mic

15 decembrie 2015 Anunt privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Pestisu Mic

11 decembrie 2015 Raport contabil intocmit cu ocazia rectificarii bugetului local al comunei Pestisu Mic.

27 noiembrie 2015 Anunt referitor la initerea de catre primar a proiectului de hotarare privind exploatarea si vanzarea catre cetatenii satului Pestisiu Mic a unui volum de 100 mc material lemnos din padurile si pasunile comunei Pestisu Mic.

10 noiembrie 2015 Anunt referitor la initerea de catre primar a proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pestisu Mic pe anul 2015

10 noiembrie 2015 Nota de fundamentare la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetui local al comunei Pestisu Mic pe anul 2015

10 noiembrie 2015 Raport contabil intocmit cu ocazia rectificarii bugetui local al comunei Pestisu Mic pe anul 2015

3 noiembrie 2015 Proiect hotarare pt aprobare Stat functii publice, in cadrul aparatului de specialitate al primarului

3 noiembrie 2015 Proiect hotarare modificare Stat functii al aparatului de specialitate al primarului

30 octombrie 2015 Referat, Nota fundamentare, Anunt, cantitate de aproximativ 100 mc, care a rămas nerepartizată către cetătenii comunei Pestisu Mic

30 octombrie 2015 Referat, Nota fundamentare, Anunt, privind planul anual de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează actiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

28 octombrie 2015 Raport Contabil Intocmit cu ocazia acordarii unor Facilitati fiscale

27 octombrie 2015 Nota de Fundamentare, in vederea executarii obiectivului de investitii ”Camin cultural in satul Dumbrava”

23 octombrie 2015 Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 8000 lei pentru cadourile de Craciun acordate prescolarilor si elevilor claselor primare din Comuna Pestisu Mic, precum si cetelor de colindatori

23 octombrie 2015 Proiectul de hotarare privind organizarea licitatiei publice pentru vanzarea unui volum de 250 mc material lemnos din padurile si pasunile comunei Pestisu Mic

16 octombrie 2015 Raport privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru biserici

16 octombrie 2015 Raport privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si al Regulamentul local de urbanism pentru Construire Locuinta Unifamiliala

15 octombrie 2015 Anunt- Proiect Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pestisu Mic, pentru anul 2015

15 octombrie 2015 Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pestisu Mic, pentru anul 2015

15 octombrie 2015 Schema Planului de ocuparea a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pestisu Mic, pentru anul 2015

15 octombrie 2015 Hotarare privind propunerea de atribuire a unor terenuri prin Ordinul Prefectului judetului Hunedoara

8 octombrie 2015 Raport rectificare buget invatamant

25 septembrie 2015 Raport taxe si impozite 2016

15 septembrie 2015 Rectificarea bugetului local al comunei Peştişu Mic pe anul 2015

1 septembrie 2015 Proiect de hotărâre Nr.43/1195 din 31.08.2015 Privind exploatarea şi vânzarea către cetăteni a unui volum de 750 mc material lemnos din pădurile si păşunile comunei Peştişu Mic

RAPORT asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu şi Regulamentul local de urbanism pentru ,,CONSTRUIRE SCHIT MONAHAL SFÂNTUL NECTARIE''

ANUNŢ în conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr.52/2003

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1195/39/29.07.2015 privind aprobarea documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu şi Regulamentul local de urbanism pentru ,,CONSTRUIRE SCHIT MONAHAL - SFÂNTUL NECTARIE'' în intravilanul satului Nandru, comuna Peştişu Mic, judeţul Hunedoara

Rectificarea bugetului local al Comunei Peştişu Mic pe anul 2015

Tabel cu bugetul local al Comunei Peştişu Mic pe anul 2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1195/42/12.08.2015 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Peştişu Mic pe anul 2015