COMUNA PESTISU MIC
PRIMARIE
SERVICII
ADRESE UTILE
Adresa: str. Principala, nr. 64,
      comuna Pestisu Mic,
      judetul Hunedoara
Telefon: 0254/735735             0787.645563
Email:pestisumic@yahoo.com
Site:www.primariapestisumic.ro
16 octombrie 2020
Convocator privind ceremonia de constituire a CL al comunei Pestisu Mic in data de 19 octombrie 2020, ora 11,00
Lista consilierilor local declarati alesi, ale caror mandate au fost validate de Judecatoria Hunedoara

16 septembrie 2020
Dispozitia nr.88 din 16 septembrie 2020 privind revocarea dispozitiei 87 de convocare a Consiliului Local al comunei Pestisu Mic in 16 septembrie 2020, ora 13,30

15 septembrie 2020
Dispozitia nr.87 din 14 septembrie 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pestisu Mic in sedinta extraordinara pentru miercuri 16 septembrie 2020, ora 13,30

11 septembrie 2020
Activitate birou electoral circumscriptie nr 49 Pestisu Mic
Sectii de votare comuna Pestisu Mic
Proces verbal candidaturi definitive

26 august 2020
Proces verbal ramanere definitiva candidaturi
Locurile speciale pentru afisaj electoral in comuna Pestisu Mic pentru alegerile locale din 2020

25 august 2020
Convocare Consiliul Local in sedinta ordinara in data de 28 august 2020 - vineri, ora 12:00

16 iulie 2020
Licitatie publica a terenului intravilan, categoria de folosinta curti constructii, CF 62068, situat in sat Pestisu Mic, aflat in domeniul privat al comunei Pestisu Mic

14 iulie 2020
Dispozitia nr.80 din 14 iulie 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pestisu Mic, la sedinta ordinara in data de luni 20 iulie 2020, ora 12.00

6 iulie 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala 2021-2027 comuna Pestisu Mic

23 iunie 2020
Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat pentru actiunea in pretentii de la S.C. Cos Transfer s.R.L.
Proiect de hotarare privind aprobarea donatiei din partea S.C. Unitech S.R.L.

23 martie 2020
Proiect de hotarare privind dezlipirea imobilului avand nr. cadastral 62088, din domeniul privat al comunei Pestisu Mic

13 martie 2020
Proiect de hotarare privind aderarea Consiliului local al comunei Pestisu Mic la Asociatia Salvital Hunedoara

6 martie 2020
Referat de aprobare la proiectul de hotarare privind efectuarea lucrarilor de intretinere si reparare cu covor asfaltic a drumului comunal DC 120 Nandru

11 februarie 2020
Documente referitoare la punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 privind regimul de?eurilor

3 februarie 2020
Documente referitoare la reteua scolara de invatamant preuniversitar de stat a comunei Pestisu Mic, pentru anul scolar 2020-2021

27 ianuarie 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetelor de pajiste disponibile, proprietate privata a comunei Pestisu Mic, in suprafata totala de 104,25
Documentatie pentru delegarea prin achizitie de servicii, a gestiunii serviciului de salubrizare (activitati de deratizare, dezinsectie si dezinfectie) in Comuna Pestisu Mic

20 ianuarie 2020
Consultare publica la Proiectul de buget al comunei Pestisu Mic pe anul 2020
Proiect de buget al comunei Pestisu Mic pe anul 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea premierii cuplurilor care au implinit/implinesc 50 ani de casnicie in cursul anului 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de posturi asistenti personali ai persoanelor cu handicap in anul 2020

16 ianuarie 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Pestisu Mic pe anul 2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2020

16 ianuarie 2020
Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Pestisu Mic pentru anul 2020- 2023

17 decembrie 2019
Caiet sarcini - Activitati de curatare a zapezii si mentinere in functiune pe timp de polei si inghet a strazilor din comuna Pestisu Mic
Contract - Activitati de curatare a zapezii si mentinere in functiune pe timp de polei si inghet a strazilor din comuna Pestisu Mic

12 decembrie 2019
Retea de distributie si racorduri gaze naturale, comuna Pestisu Mic
Devizului-oferta pentru "Amenajare grupuri sanitare scoala Valea Nandrului", comuna Pestisu Mic

3 decembrie 2019
Regulament de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor care nu se supun inmatricularii de pe raza comunei Pestisu Mic.

26 noiembrie 2019
Raport de specialitate si Referat de aprobare privind aprobarea preturilor de referinta a materialului lemnos pentru anul de productie 2020

19 noiembrie 2019
Proiectul de hotarare privind aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat a comunei Pestisu Mic pentru anul scolar 2020-2021

14 noiembrie 2019
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului extravilan, categoria pasune, in suprafa?a de 1200 mp, CF 62061, situat în comuna Pestisu Mic, sat Nandru, aflat in domeniul privat al comunei Pestisu Mic.

1 noiembrie 2019
Raport privind nivelul pentru valorile impozabile, impozitele, taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2020

Raport - privind modificarea si stabilirea zonarii pentru localitatile Comunei Pestisu Mic

25 octombrie 2019
Sedinta de consiliu local in data de 30 octombrie 2019 ora 15.00

21 octombrie 2019
Documente aferente proiectului: "Amenajare curte scoala Valea Nandrului"

Burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza comunei Pestisu Mic, aferente anului scolar 2018-2019

16 octombrie 2019
Raport privind dezlipirea imobilului inscris in CF nr 61952 situat in sat Pestisu Mic apartinand domeniului privat al comunei Pestisu Mic cu data de 14.10.2019

10 octombrie 2019
Referat la proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 10 mii lei pentru organizarea unor manifestari cultural-artistice-religioasec in cursul lunii decembrie si sarbatoarea Craciunului 2019

8 octombrie 2019
Informatii privind lucrarea "Reparatii DC 120 Nandru, comuna Pestisu Mic"
Informatii privind lucrarea: "Reparatii strada Valea Nandrului comuna Pestisu Mic"

3 octombrie 2019
Proiect de Hotarare pt aprobarea documentatiei in vederea accesarii si implementarii proiectului "Dotari IT in Primaria Comunei Pestisu Mic"

23 septembrie 2019
Dispozitie si Convocator Sedinta de Consiliul Local in data de 23 septembrie 2019.

9 septembrie 2019
Referat privind exploatarea si vanzarea catre cetatenii comunei Pestisu Mic a 149 mc material lemnos

Referat privind exploatarea si vanzarea catre cetatenii comunei Pestisu Mic a 398 mc material lemnos

Referat privind exploatarea si vanzarea catre cetatenii comunei Pestisu Mic a 115 mc material lemnos

30 august 2019
Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare

14 august 2019
Referat privind dezmembrarea imobilului–teren, avand nr.cadastral 62045, inscris in C.f. nr. 62045, situat în Comuna Pestisu Mic

Expunere de motive privind dezmembrarea imobilului–teren, avand nr.cadastral 62045, inscris in C.f. nr. 62045, situat în Comuna Pestisu Mic

Proiect de hotarare Nr.69/1195/14.08.2019, privind dezmembrarea imobilului–teren, avand nr.cadastral 62045, inscris in C.f. nr. 62045, situat în Comuna Pestisu Mic

2 august 2019
Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii: "Amenajare grupuri sanitare la scoala primara Manerau"

26 iulie 2019
Convocator si Dispozitie sedinta de consiliu local in data de 30 iulie 2019.

Raport de specialitate privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe semestrul I din 2019.

17 iulie 2019
Strategia locala cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare a comunei Pestisu Mic

16 iulie 2019
Regulament de salubrizare a localitatilor comunei Pestisu Mic

26 iunie 2019
Raport privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor fiscale constand in impozite, taxe si alte obligatii de plata datorate de catre contribuabili la bugetul local al comunei Pestisu Mic.

13 iunie 2019
Proiect de hotarare privind aprobarea carburantilor pentru autoutilitara si utilajele Consiliului Local al comunei Pestisu Mic

5 iunie 2019
Proiect hotarare privind lucrarea de investitie "Reparatii drum vicinal sat Valea Nandrului, spre hotarul cu Nandru"

Proiect hotarare privind lucrarea de investitie "Reparatii drum vicinal sat Valea Nandrului (Serban Petru)"

Proiect hotarare privind lucrarea de investitie "Reparatii drum vicinal sat Valea Nandrului (Raileanu)"

Proiect hotarare privind lucrarea de investitie "Reparatii drum vicinal sat Nandru,(Posiea)"

Proiect hotarare privind lucrarea de investitie "Reparatii drum vicinal sat Valea Nandrului (Tomesti)"

Proiect hotarare privind lucrarea de investitie "Reparatii drum DC 120 Km 0.000-0.176 comuna Pestisu Mic"

Proiect hotarare privind lucrarea de investitie "Reparatii drum vicinal sat Valea Nandrului (Davidesti)"

6 mai 2019
Referat privind aprobarea finantarii de activitati culturale.

23 aprilie 2019
Program pentru gospodarirea Comunei Pestisu Mic

22 aprilie 2019
Referat de specialitate la proiectul de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru buldoexcavator

12 aprilie 2019
Expunere de motive pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Cladire administrativa si social culturala" in satul Pestisu Mic

Expunere de motive pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare drum Pestisu Mic si Reabilitare drum vicinal Pestisu Mic"

Expunere de motive pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Demolare scoala primara in satul Dumbrava"

1 aprilie 2019
Raport privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru 2020.

29 martie 2019
Proiect buget local al Comunei Pestisu Mic pe anul 2019

Consultare publica la proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local pe anul 2019

26 martie 2019
DISPOZITIA privind schimbare sectie de votare 409 Pestisu Mic.

21 martie 2019
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu CMI Roman Tatiana.

Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor de inchiriere pentru prestari servicii a utilajelor din dotarea comunei Pestisu Mic.

19 martie 2019
Completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pestisu Mic - drum Unitech

6 martie 2019
Raport privind aprobarea prestarii de servicii cu titlu gratuit cu utilajele primariei Pestisu Mic, pentru parohia ortodoxa Josani

15 februarie 2019
Raport privind ajustarea tarifelor de inchiriere pentru prestari servicii a utilajelor din dotarea comunei Pestisu Mic.

1 februarie 2019
Analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol-comuna Pestisu Mic/semestrul II al anuului 2018 si Program masuri pe anul 2019

30 ianuarie 2019
Raport privind aprobarea achizitionarii de srvicii de inchiriere buldoexcavator, de la terti.

18 ianuarie 2019
Referat de specialitate privind aprobarea Planului de achizitii al comunei Pestisu Mic pe anul 2019

Raport de specialitate inchiriere pajisti disponibile proprietatea comunei Pestisu Mic in anul 2019.

17 ianuarie 2019
Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pestisu Mic

3 ianuarie 2019
Proiect de hotarare privind premierea cuplurilor din comuna Pestisu Mic care au implinit/implinesc 50 ani de casatorie in cursul anului 2019

17 decembrie 2018
Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat a comunei Pestisu Mic pentru anul scolar 2018-2019

4 decembrie 2018
Tema de proiectare privind aprobarea Infiintarii retelei de distributie si bransamente gaze naturale in Comuna Pestisu Mic

Referat privind aprobarea Infiintarii retelei de distributie si bransamente gaze naturale in Comuna Pestisu Mic

Referat de specialitate privind Infiintarea retelei de distributie si bransamente gaze naturale in Comuna Pestisu Mic

Nota conceptuala privind Infiintarea retelei de distributie si bransamente gaze naturale in Comuna Pestisu Mic

Proiect hotarare privind Infiintarea retelei de distributie si bransamente gaze naturale in Comuna Pestisu Mic

28 noiembrie 2018
Delegare serviciu salubritate

23 noiembrie 2018
Referat privind acceptarea ofertei de donatie Patrau Simion catre Comuna Pestisu Mic - imobil sat Dumbrava si teren extravilan

22 noiembrie 2018
Donatie Patrau Simion catre Comuna Pestisu Mic - imobil sat Dumbrava si teren extravilan

19 noiembrie 2018
Afisaj: Proiectele comunei Pestisu Mic, finantate prin PNDL I si PNDL II

24 octombrie 2018
Servicii pentru deszapezirea drumurilor comunale si a strazilor din comuna Pestisu Mic pentru anul 2018-2019

23 octombrie 2018
Burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza comunei Pestisu Mic, aferente anului scolar 2018-2019

12 octombrie 2018
Expunere de motive privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Pestisu Mic, a imobilului cu destinatie construc?ie administrativa

10 octombrie 2018
Referat privind alocarea sumei de 10 mii lei pentru organizarea unor manifestari cultural artistice, religioase care se vor desfasura in cursul lunii decembrie si sarbatoarea Craciunului 2018

8 octombrie 2018
Referat la proiectul de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru buldoexcavator

28 septembrie 2018
Referat la proiectul de hotarare privind aprobarea D.A.L.I. la obiectul de investitii "Modernizare drum comunal DC 120 A si drum vicinal Dumbrava-Cutin, comuna Pestisu Mic"

Expunere motive la proiectul de hotarare privind aprobarea D.A.L.I. la obiectul de investitii "Modernizare drum comunal DC 120 A si drum vicinal Dumbrava-Cutin, comuna Pestisu Mic"

13 septembrie 2018
Proiect de hotarare: "Lucrari de reparare gradinitaa Josani"

29 august 2018
Deviz general al obiectivului de investitii „Reabilitare drum comunal: DC 120, sat Nandru, comuna Pestisu Mic, judetul Hunedoara”

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare drum comunal: DC 120, sat Nandru, comuna Pestisu Mic, judetul Hunedoara”

Expunere de motive si Referat de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare drum comunal: DC 120, sat Nandru, comuna Pestisu Mic, judetul Hunedoara”

28 august 2018
Vanzare prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 1242 mp, proprietatea privata a comunei Pestisu Mic

22 august 2018
Planul de actiune pentru implementarea Programului de investitii publice, propuse prin Planul Urbanistic General al comunei Pestisu Mic

20 august 2018
Referat de specialitate privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajisti din comuna Pestisu Mic

Raport de specialitate privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pe semestrul I an 2018

2 august 2018
Planul de actiune pentru implementare si Programul de investitii publice

Referat de specialitate privind aprobarea Planului de actiune pentru implemantare si programul de investitii propuse prin Planul Urbanistic General al comunei Pestisu Mic

Vanzare prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 7099 mp, proprietatea privata a comunei Pestisu Mic

Raport privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatilor din Comuna Pestisu Mic

20 iulie 2018
Restrictii privind tonajul(>22t) autovehiculelor care circula pe drumul comunal DC 120 Nandru Valea Roatei

29 iunie 2018
Referat privind aprobarea exploatarii unui volum de 205 mc masa lemnoasa pentru lemn de foc

4 iunie 2018
Referat privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere pentru domnul Dobre Petre, cu conditia achitarii integrale a debitului in maxim 30 de zile de la data aprobarii

22 mai 2018
Raport privind stadiul de inscriere in Registrul Agricol pe semestrul II an 2017

18 mai 2018
Propunere de intentie PUZ si RLU locuinta Cotutiu Adrian Traian

08 mai 2018
Referat privind rectificarea bugetului Comunei Pestisu Mic

20 aprilie 2018
Referat privind aprobarea finantarii deplasarilor Ansamblului de Dansuri Padurenesti din satul Ciulpaz, Comuna Pestisu Mic

19 aprilie 2018
Referat privind majorarea taxei de salubritate pentru persoanele fizice

22 martie 2018
Referat inventariere bunuri, domeniul public si privat al comunei Pestisu Mic, decembrie 2017

20 martie 2018
Licitatie exploatare 10 mc material lemnos

13 martie 2018
Referat pentru aprobarea Regulamentului de inchiriere si utilizare a caminelor culturale din comuna Pestisu Mic

12 martie 2018
Referat privind aprobarea platii cheltuielilor cu deseurile colectate pe domeniul public

09 martie 2018
Referat privind introducerea Taxei de salubritate pentru proprietatile apartinand domeniului public

01 martie 2018
Planul anual de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de munca, in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local, pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

02 februarie 2018
Identificarea suprafetelor de pajisti disponibile in vederea inchirierii/concesionarii, aflate in proprietatea privata a Comunei Pestisu Mic in 2018

30 ianuarie 2018
Proiect de Hotarare privind retragerea comunei Pestisu Mic din calitatea de membru al Asociatiei Salvital Hunedoara

Referat pentru aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale

29 ianuarie 2018
Referat pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal

18 ianuarie 2018
Referat aprobare buget local al Comunei Pestisu Mic pentru anul 2018

17 ianuarie 2018
Expunere de motive si Referat de specialitate privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul Comunei Pestisu Mic

09 ianuarie 2018
Expunere de motive privind acceptarea donatiei unui teren, din partea S.C. Unitech Computer S.R.L. in vederea realizarii unui drum

Referat privind aprobarea acceptarea donarii unui teren, din partea S.C. Unitech Computer S.R.L. in vederea realizarii unui drum

Proiect de hotarare privind aprobarea acceptarea donarii unui teren, din partea S.C. Unitech Computer S.R.L. in vederea realizarii unui drum

09 ianuarie 2018
Strategia anuala achizitii publice UAT Pestisu Mic

05 ianuarie 2018
Plan anual achizitii publice UAT Pestisu Mic

18 decembrie 2017
Documente privind reteaua scolara de invatamant preuniversitar de stat a comunei Pestisu Mic, pentru anul scolar 2018-2019

13 decembrie 2017
Referat privind aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Pestisu Mic, inscris in CF.61932

Expunere de motive privind aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Pestisu Mic, inscris în CF.61932

Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui teren apar?inand domeniului privat al comunei Pestisu Mic, inscris în CF.61932

8 noiembrie 2017
Expunere de motive privind aprobarea preturilor de referinta a materialului lemnos pentru anul de productie 2018

Raport de specialitate privind aprobarea preturilor de referinta a materialului lemnos pentru anul de productie 2018

31 octombrie 2017
Raport de specialitate si Expunere de motive privind Proiectul de hotarare pentru aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile comunei Pestisu Mic

25 octombrie 2017
Documente deszapezire 2017-2018

12 octombrie 2017
Referat privind aprobarea numarului de burse si al cuantumului unei burse, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, de pe raza comunei Pestisu Mic, aferente anului scolar 2017-2018

11 octombrie 2017
Documentatie "Construire locuinta si functiuni complementare (sala evenimente, pensiune, piscina si parcare) - Moisescu Tatiana Carmen S.C. Cristal Eurocom S.R.L. si modernizare starda Pestisu Mic

27 septembrie 2017
Proiect hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru alimentare cu apa in sistem centralizat, Manearau

7 septembrie 2017
Proiect hotarare Reabilitare strada biserica Manerau

Proiect hotarare Modernizare strada biserica Manerau

Documente referitoare la modernizare strada Almasu Mic, modernizare strada biserica Manerau, reabilitare drum Manerau

Proiect Reabilitare drum biserica Manerau

Proiect Modernizare strada biserica Manerau

Proiect Modernizare strada sat Almasu Mic

Documente referitoare la modernizarea strazii Almasu Mic

Documente referitoare la reabilitarea/modernizarea strazii Biserica Manerau

25 august 2017
Referat si Expunere Motive - Proiect hotarare pt. aprobarea PUZ construire locuinta Popa Ioan si Popa Simona

Raport modernizare strada Pestisu Mic

8 august 2017
Expunere Motive - Reabilitare drum comunal DC 119 sat Manerau , Comuna Pestisu Mic

Raport finantare - Reabilitare drum comunal DC 119 sat Manerau , Comuna Pestisu Mic

Expunere Motive - Modernizare drum comunal DC 120, Comuna Pestisu Mic

Raport finantare - Modernizare drum comunal DC 120, Comuna Pestisu Mic

Expunere de motive - Reabilitare drum biserica sat Manerau, Comuna Pestisu Mic

Raport finantare - Reabilitare drum biserica sat Manerau, Comuna Pestisu Mic

Expunere Motive - Modernizare drum Biserica Pestisu Mic

Raport finantare - Modernizare drum Biserica Pestisu Mic

Expunere Motive - Modernizare strada sat Almasu Mic, Comuna Pestisu Mic

Raport financiar - Modernizare strada sat Almasu Mic, Comuna Pestisu Mic

Expunere de motive - Modernizare strada biserica sat Manerau, Comuna Pestisu Mic

Raport financiar - Modernizare strada biserica sat Manerau, Comuna Pestisu Mic

Expunere de motive - Modernizare strazi in localitatea Pestisu Mic

Raport financiar - Modernizare strazi in localitatea Pestisu Mic

1 august 2017
Raport de specialitate privind scoaterea la licitatie a unui spatiu cu suprafata 8,4 mp din incinta Caminului Cultural Pestisu Mic

19 mai 2017
Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P+M în extravilanul satului Josani

Referat asupra proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism pentru "CONSTRUIRE LOCUINTA CU REGIM P+M" Josani

Expunere de motive la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism pentru "CONSTRUIRE LOCUINTA CU REGIM P+M" Josani

15 martie 2017

Bugetul Comunei Pestisu Mic, detaliat, venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

Referat intocmit cu ocazia aprobarii bugetului local al Comunei Pestisu Mic pentru anul 2017

13 februarie 2017

Referat privind inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al Comunei Pestisu Mic pentru anul 2016

6 februarie 2017

Anunt proiect de hotarare privind oprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea comunei Pestisu Mic

Reglementarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor permanente

13 ianuarie 2017

Nota de fundamentare la proiectul de hotarare privind aprobarea programului achizitiilor publice pentru anul 2017

Program anual de achizitii publice 2017

Anexa_1 la programul anual de achizitii publice 2017

Nota de fundamentare privind planul anual de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza aciuni sau lucrari de interes local pe baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Proiect hotarare privind planul anual de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local pe baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Referat privind planul anual de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local pe baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Nota de Fundamentare la proiectul de hotarare privind lista cu lucrarile si devizul de lucrari a obiectivului de investitie:"Zid Sprijin Pod Nandru"

Referat la proiectul de hotarare privind lista cu lucrarile si devizul de lucrari a obiectivului de investitie:"Zid Sprijin Pod Nandru"

13 decembrie 2016

Anunt proiect hotarare PUZ pt. construire locuinta Rosu Petru

Nota fundamentare la proiect hotarare PUZ pt. construire locuinta Rosu Petru

Referat la proiect hotarare PUZ pt. construire locuinta Rosu Petru

04 noiembrie 2016

Burse pentru elevi din comuna Pestisu Mic

24 octombrie 2016

Modernizare drum biserica Pestisu Mic

Reparare si reabilitare pod Nandru(Tarnita)

Zid sprijin Josani

13 octombrie 2016

Bugetului local al comunei Pestisu Mic pentru anul 2016

Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pestisu Mic pentru anul 2017

Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului de lucrari pentru pod sat Nandru

Proiectul de hotarare privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Pestisu Mic

04 august 2016

Proiectul de hotarare privind aprobarea listei cu cantitatile de lucrari-deviz oferta, privind lucrarile de investitii “Reparare si reabilitare Pod Nandru”

Referat intocmit cu ocazia rectificarii bugetului local al Comunei Pestisu Mic

28 iulie 2016

Nota fundamentare, Referat si Anunt privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului de lucrari la obiectivul de investitie: „POD PESTE PARAUL PETAC IN SATUL JOSANI”

25 iulie 2016

Anunt privind lucrarile de reparare si reabilitare a drumului DC 119 Hunedoara-Manerau

Referat la proiectul de hotarare privind privind lucrarile de reparare si reabilitare DC 119 Hunedoara-Manerau

13 iulie 2016

Proiectul de hotarare privind reparatia drumului (strada Bisericii), respective de la nr.36-39-40 - pag.1

Proiectul de hotarare privind reparatia drumului (strada Bisericii), respective de la nr.36-39-40 - pag.2

Anunt proiect de hotarare privind repart?ia drumului (strada Bisericii), respective de la nr.36-39-40

5 iulie 2016

Referat privind aprobarea constituirii comisiei de receptie si punere in functiune, la terminarea lucrarilor si de receptie finala a pasunilor comunale

Nota de fundamentare privind aprobarea constituirii comisiei de receptie si punere in functiune, la terminarea lucrarilor si de receptie finala a pasunilor comunale

Referat privind vanzarea unui volum de 54 mc de salcie alba de pe marginea Paraului Petac

6 aprilie 2016 Act aditional prelungire contract salubrizare cu S.C. Salubritate S.A. Deva

6 aprilie 2016 Anunt proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional Nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii de salubrizare a localitatilor din comuna Pestisu Mic Nr.1035/2011

26 martie 2016 Anunt - Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire a unor terenuri, prin Ordinul Prefectului judetului Hunedoara

25 februrie 2016 Anunt Proiect de hotarare privind „Optimizarea consumului in vederea reducerii costurilor la energia electrica pentru iluminatul public al comunei Pestisu Mic"

25 februrie 2016 Proiect de hotarare privind „Optimizarea consumului in vederea reducerii costurilor la energia electrica pentru iluminatul public al comunei Pestisu Mic"

12 februrie 2016 Referat+Anunt+P.v.afisare cuantum onorariu pt. personalul voluntar din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Pestisu Mic

12 februrie 2016 Referat+Anunt+P.v.afisare proiect hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pestisu Mic

9 februrie 2016 Proiect de hotarare privind inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Pestisu Mic pentru anul 2015

9 februrie 2016 Referat privind inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Pestisu Mic pentru anul 2015

4 februrie 2016 Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului de referinta pentru masa lemnoasa pe picior

4 februrie 2016 Metodologia de calcul a pretului de referinta pentru masa lemnoasa pe picior

2 februrie 2016 Referat si Anunt referitor la modificarea suprafetei de pasune din contractele de inchiriere nr.3/684/06.05.2014 si nr.4/684/06.05.2014. ale comunei Pestisu Mic

20 ianurie 2016 Proiectul bugetului local al comunei Pestisu Mic pentru anul 2016

20 ianurie 2016 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Pestisu Mic pentru anul 2016

20 ianurie 2016 Referat intocmit in vederea aprobarii bugetului local al Comunei Pestisu Mic pentru anul 2016

31 decembrie 2015 Documente privind reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Pestisu Mic

15 decembrie 2015 Referat privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Pestisu Mic

15 decembrie 2015 Anunt privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Pestisu Mic

11 decembrie 2015 Raport contabil intocmit cu ocazia rectificarii bugetului local al comunei Pestisu Mic.

27 noiembrie 2015 Anunt referitor la initerea de catre primar a proiectului de hotarare privind exploatarea si vanzarea catre cetatenii satului Pestisiu Mic a unui volum de 100 mc material lemnos din padurile si pasunile comunei Pestisu Mic.

10 noiembrie 2015 Anunt referitor la initerea de catre primar a proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Pestisu Mic pe anul 2015

10 noiembrie 2015 Nota de fundamentare la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetui local al comunei Pestisu Mic pe anul 2015

10 noiembrie 2015 Raport contabil intocmit cu ocazia rectificarii bugetui local al comunei Pestisu Mic pe anul 2015

3 noiembrie 2015 Proiect hotarare pt aprobare Stat functii publice, in cadrul aparatului de specialitate al primarului

3 noiembrie 2015 Proiect hotarare modificare Stat functii al aparatului de specialitate al primarului

30 octombrie 2015 Referat, Nota fundamentare, Anunt, cantitate de aproximativ 100 mc, care a rămas nerepartizată către cetătenii comunei Pestisu Mic

30 octombrie 2015 Referat, Nota fundamentare, Anunt, privind planul anual de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează actiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

28 octombrie 2015 Raport Contabil Intocmit cu ocazia acordarii unor Facilitati fiscale

27 octombrie 2015 Nota de Fundamentare, in vederea executarii obiectivului de investitii ”Camin cultural in satul Dumbrava”

23 octombrie 2015 Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 8000 lei pentru cadourile de Craciun acordate prescolarilor si elevilor claselor primare din Comuna Pestisu Mic, precum si cetelor de colindatori

23 octombrie 2015 Proiectul de hotarare privind organizarea licitatiei publice pentru vanzarea unui volum de 250 mc material lemnos din padurile si pasunile comunei Pestisu Mic

16 octombrie 2015 Raport privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru biserici

16 octombrie 2015 Raport privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si al Regulamentul local de urbanism pentru Construire Locuinta Unifamiliala

15 octombrie 2015 Anunt- Proiect Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pestisu Mic, pentru anul 2015

15 octombrie 2015 Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pestisu Mic, pentru anul 2015

15 octombrie 2015 Schema Planului de ocuparea a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pestisu Mic, pentru anul 2015

15 octombrie 2015 Hotarare privind propunerea de atribuire a unor terenuri prin Ordinul Prefectului judetului Hunedoara

8 octombrie 2015 Raport rectificare buget invatamant

25 septembrie 2015 Raport taxe si impozite 2016

15 septembrie 2015 Rectificarea bugetului local al comunei Peştişu Mic pe anul 2015

1 septembrie 2015 Proiect de hotărâre Nr.43/1195 din 31.08.2015 Privind exploatarea şi vânzarea către cetăteni a unui volum de 750 mc material lemnos din pădurile si păşunile comunei Peştişu Mic

RAPORT asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu şi Regulamentul local de urbanism pentru ,,CONSTRUIRE SCHIT MONAHAL SFÂNTUL NECTARIE''

ANUNŢ în conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr.52/2003

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1195/39/29.07.2015 privind aprobarea documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu şi Regulamentul local de urbanism pentru ,,CONSTRUIRE SCHIT MONAHAL - SFÂNTUL NECTARIE'' în intravilanul satului Nandru, comuna Peştişu Mic, judeţul Hunedoara

Rectificarea bugetului local al Comunei Peştişu Mic pe anul 2015

Tabel cu bugetul local al Comunei Peştişu Mic pe anul 2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1195/42/12.08.2015 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Peştişu Mic pe anul 2015