Anunț închiriere prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 17,30 mp, în data de 02.03.2022

Anunț închiriere prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 17,30 mp, în data de 02.03.2022.pdf