Anunț închiriere prin licitație publică a 4 loturi de pășune aparținând domeniului privat al comunei Pestișu Mic, județul Hunedoara, situate în extravilanul satului Almașu Mic, județul Hunedoara

Anunț închiriere prin licitație publică a 4 loturi de pășune aparținând domeniului privat al comunei Pestișu Mic, județul Hunedoara, situate în extravilanul satului Almașu Mic, județul Hunedoara.pdf