Anunt inchiriere prin licitatie publica a terenului in suprafata de 556 mp, a terenului in suprafata de 82 mp si a cladirii in suprafata de 54 mp

Anunt inchiriere prin licitatie publica a terenului in suprafata de 556 mp, a terenului in suprafata de 82 mp si a cladirii in suprafata de 54 mp.pdf